Energia solar


Foto: Juanma Peláez

L’any 2001, l’Escola Industrial de Sabadell va ser pionera en la instal·lació de plaques fotovoltaiques al sostre del complex escolar. 

Uns anys després, l’AFA de l’institut va reprendre el projecte i va actualitzar el sistema. 

Actualment, l’AFA gestiona la producció d’energia. Tot i que no és suficient per satisfer la demanda energètica del centre, la venda de l’energia produïda reporta uns 3.000 euros anuals, que s’inverteixen a l’escola.